Saturday, April 16, 2011

लाडकी बहिण माझी .... ..!


जरी नसेल ती माझ्या रक्ताच्या नात्याची ..
नसेल माझ्या आईच्या कुशीत वाढलेली ..
नसेल माझ्या पाठीवर माझा हात धरून आलेली ..
तरीही आहेच तेवढीच जिवलग अन लाडकी बहिण माझी .....!

ती माझ्या जीवनात आली आणि माझीच झाली
बनली होती माझ्या जिवाभावाची मैत्रीण
आता जुळलं नातं आमचं एक जिवलग भाऊ -बहिण
माझ्या इच्छेसारखीच भेटली मला जिवाभावाची बहिण...!

स्वभाव तिचा खूपच प्रेमळ पण जरासा हळवाच असलेला
खूपच मुडी आणि रागाचा पारा जवळच असलेला
असेलही तुसडी इतरांसाठी आठवत नाही मला माझेवर रागावली कधी ..
कितीही बोललो केली मस्करी पण नाही तिनं परकं मानलंच कधी  ...!

जाईल जेव्हा ती आपल्या हक्काच्या घरी ..
ओठावर हसू मनी आनंद अन नयनी येईल पाणी
राखीच्या सणाला तिला बोलवूया
ओवाळून जवळ घेईल तिला तिचा हा भाऊराया....!

तिची अशीच प्रेम आणि माया माझेवर राहू दे ..
हे देवराया फक्त हि एकच इच्छा माझी पुरी होऊ दे ......!!


सनी..एक वेडा मुलगा .....!

No comments:

Post a Comment